Radio Maria Albania

Radio Maria Albania

Radio Maria Shqiptare ka për qëllim të nxisë mësimin e krishterë dhe ungjillëzimin nëpërmjet një rrjeti multimedial audio-viziv.
Access to this station's podcasts is not available or it does not provide any