• Live

  • Album cover

Göteborgs Närradioförening (GNF) bildades 1979 när närradioverksamheten kom igång på försök i Sverige. Den första sändningen i Göteborg ägde rum den 28 april 1979. Redan från början sände vi på 94,9 MHz. I slutet på 80-talet tillkom frekvensen på 103,1 MHz. GNF firade 1999 sitt 20 års jubileum på Liseberg tillsammans med ett hundratal närradioföreningar från hela Sverige.