• Live

  • Album cover

Naše hudba odráží živý a aktuální zájem našich posluchačů o současnou českou hudbu. Naše zprávy jsou sdělovány jasným, současným a zajímavým stylem. Kladou důraz na aktuálnost a na otázky, které naše posluchače nejvíce zajímají. Naši moderátoři jsou přátelští, spolehliví a schopni oslovit pozorně a srozumitelně své posluchače. Naši posluchači nás zajímají, staráme se o ně a nasloucháme jim. Naším cílem je informovat a bavit inteligentním, příhodným (aktuálním), nápaditým a živým způsobem, být příjemným a interaktivním rádiem.