• Live

Omrop Fryslân (Fries voor Omroep Friesland) is een van de oudste regionale omroepen van Nederland. Op Omrop Fryslân wordt voornamelijk Fries gesproken. Ook Nederlands, Stellingwerfs, Stadsfries, Bildts en andere nauw verwante variëteiten zijn regelmatig te horen.