• Live

  • Album cover

Во почетоците на транзицијата мрачните сили на олигархијата, во 1994 година го формираа РАДИО БУБАМАРА , кое имаше за цел со својата програма да ја затруе прогресивната работничка класа нудејќи им забава, деноноќно слушање радио, политички говори и препишани програми.