• Live

  • Album cover

Veliku popularnost i slušanost u gradu Vukovaru i okolnim mestima RADIO DUNAV može da zahvali dobrom izboru muzike (50% narodna-folk muzika, 25% domaća pop-rok i 25% strana muzika), pravovremenom i objektivnom izveštavanju o političkim, društvenim, kulturnim, sportskim i drugim događajima u regionu kao i veoma sposobnim voditeljima koji su slušaocima kao «još jedan član domaćinstva». Program realizujemo na srpskom jeziku, a istraživanja i kontakt-emisije dokazuju da RADIO DUNAV, bez obzira na tu činjenicu, slušaju i većinski narod i druge nacionalne manjine na području koje pokriva signalom. Jedno vreme su na našim talasima emitovane i emisije na jezicima mađarske, ukrajinske i rusinske nacionalne manjine, a duži niz godina i emisije svih relevantnih domaćih i stranih nevladinih organizacija koje deluju na ovom prostoru i koje su bile uključene u demokratizaciju društva i stvaranje pretpostavki za pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji.