آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه: Parlez-vous Paris نام سلسله گزارش‌هائی است که برای آموزش زبان فرانسه و آشنائی با فرهنگِ زندگی در این کشور و بویژه در پاریس تهیه شده است. دراین گزارش‌ها، شهروندان کشورهای گوناگون از سرزمین‌های خود و از جمله از نپال و اسلوواکی و سودان و روسیه و کانادا و ... به پاریس آمده‌اند و در رویاروئی با شیوۀ زندگی در این شهر پرسش‌های فراوان دارند. در چه محله‌ای باید در جستجوی هتل بود؟ ساعات غذا در فرانسه چیست؟ شیرینی‌ها و شراب‌ها و پنیرها و دیگر خوراکی‌های ویژۀ این شهر کدامها هستند؟ چگونه می توان به بیمارستان و پست مراجعه کرد؟ چِسان می توان از پارک‌ها، گورستان‌ها و کلیساها و ... دیدن کرد؟ رادیو بین المللی فرانسه آنان را بدیدار دیدنی‌ها و نیز پاریسی‌هائی می برد که می توانند به پرسش‌های آنان پاسخ گویند: یک شهر‌ساز، یک شیرینی‌پز، یک مدیر رستوران، ... پس با راهنمای گردشگری ما، شهرزاد، به اینسو و آنسوی پایتخت فرانسه بروید و با گزارش‌های دو زبانۀ ما، پاریس را بشناسید، با زبان این شهر و راز و رمز پرسه در آن آشنا شوید وبا ساکنان آن اندکی نشست و بر‌خاست داشته باشید.