Captains of Chemistry | BNR

Captains of Chemistry | BNR

De podcast over innovatieve denkers in de chemie op zoek naar duurzame oplossingen.