Christenen voor Israël

Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël wil christenen ervan bewust maken dat het land en volk Israël nog altijd een rol spelen in Gods plan met deze wereld en dat we in deze tijd zien hoe God bezig is om Israël te herstellen, zodat de hele wereld erdoor gezegend mag zijn.