עושים תנ"ך עם יותם שטיינמן Osim Tanach

עושים תנ"ך עם יותם שטיינמן Osim Tanach

יותם שטיינמן ואורחים יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא