რადიო ჯიპა FM 94.3

რადიო ჯიპა FM 94.3

Listen To The Voice of Future

რადიო GIPA ერთადერთი სტუდენტური რადიოა საქართველოში. პირველი რადიო სადგურია, რომელსაც მუდმივი, ინგლისურენოვანი, აუდიტორია ჰყავს. რადიო GIPA 24 საათიდან 6 საათს ამერიკულ ნაციონალურ რადიოს - NPR - უთმობს. რადიო GIPA- ს მიზანია შექმნას სივრცე, სადაც ქვეყანასა თუ რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე ახალგაზრდები ისაუბრებენ, ასევე მოეწყობა დისკუსიები. Radio GIPA is the first student radio station in Georgia. It is run by students and fresh alumni, who create content and manage programming. The station broadcasts music, news, talk and entertainment shows. Radio GIPA rebroadcasts radio programs donated by the National Public Radio (NPR). It is committed to the principles of fairness, independence, honesty and accuracy in its programming.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas