Arousa Si Radio

Arousa Si Radio

AROUSA SI RADIO-RADIO SALNES constitúese como unha nova oferta radiofónica que ten como obxectivo servir de canle informativa e de entremento para os veciños e veciñas das comarcas de O Salnés, O Barbanza e Ulla-Umia cunha clara vocación de servizo público e de defensa dos intereses xerais destas comarcas. A nosa programación combina a información, a música e o deporte co entretemento positivo facendo programación local en directo desde as 10 da maña e de xeito ininterrompido facilitando as conexións de rúa, entrevistas e reportaxes.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas