Demomusic Rádio

Demomusic Rádio

Rádio, ktoré vás bude hrať bez podplácania!

Demomusic Rádio propaguje a podporuje neohranú slovenskú a českú hudobnú scénu. Jeho poslaním je poskytnúť priestor všetkým slovenským a českým hudobným skladateľom a skupinám všetkých hudobných žánrov, ktorých vlastnú tvorbu nevysielajú komerčné rádiá ani televízia.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas