Kontestacja

Kontestacja

radio ludzi wolnych

Chcemy społeczeństwa opartego na wolności zawierania umów między wolnymi ludźmi, a nie na odgórnych regulacjach państwa pełniącego rolę boga, państwa, które rości sobie prawa do ingerowania w każdy aspekt naszego życia.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas