M么nFM

M么nFM

eich ynys, eich llais | your island, your voice

Mae M么nFM yn orsaf radio gymunedol. Ein nod yw bod yn ffynhonnell o wybodaeth, er mwyn cynnig llwyfan ar gyfer trafod, ac i adlewyrchu ehangder y diddordebau, ieithoedd a diwylliannau sy'n gwneud Ynys M么n a Gogledd Orllewin Cymru yn yr hyn ydyw. Mae M么nFM yn cynnig cyfle i bobl gael llais ar y radio, yn enwedig y rhai sy'n cael eu tan-gynrychioli ar orsafoedd lleol eraill. M么nFM is a community station. We aim to be a source of information, to offer a platform for discussion, and to reflect the breadth of interests, languages and cultures that make Anglesey what it is. M么nFM offers people the opportunity to have a voice on radio, especially those who are under-represented on other local stations.
L'acc猫s aux podcasts de cette radio n鈥檈st pas disponible ou celle-ci n鈥檈n propose pas