რადიო იმედი FM 105.9

რადიო იმედი FM 105.9

„რადიო იმედი“ – პირველი დამოუკიდებელი რადიოსადგურია საქართველოში, რომელიც საინფორმაციო ფორმატით 2001 წლის დეკემბრიდან, FM 105,9 სიხშირეზე 24 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. 2003 წლის 17 დეკემბრიდან „რადიო იმედი“ ფარავს საქართველოს მთელს ტერიტორიას, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ჩათვლით; ჩვენ გვისმენენ საინგილოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas