Radio Lidköping

Radio Lidköping

Lidköpings Närradioförening är en paraplyorganisation för ett antal sändande föreningar. Föreningen som bildades 1986 har idag flera olika föreningar som medlemmar. Exempel på medlemmar är politiska och kyrkliga föreningar. Eftersom vi består av olika föreningar, är även vårt programutbud varierande. Närradioföreningen sänder även egna program. Vi sänder också Lidköpings Kommunfullmäktiges sammanträden, samt Västra Götalands Regionfullmäktiges sammanträden.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas