Radio Ngjallja

Radio Ngjallja

Radio "Ngjallja" është zëri zyrtar i Kishës Othodhokse Autoqefale të Shqipërisë Radio ka karakter fetar dhe socialkulturor, që transmeton 24 orë drejtpërdrejt në pjesën më të madhe të territorit të vendit tonë. Kjo radio përfshin të gjitha moshat.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas