Radio Norrköping

Radio Norrköping

Radio Norrköpings bildades 1983 och är en föreningsradio med ett stort inslag program med invandrarföreningar. Radio Norrköping sänder mellan 2000 och 3000 timmar radio varje år. Vi sänder på svenska, spanska, bosniska, finska, arabiska och persiska. Det finns ingen anställd, utan styrelsen utför arbetsuppgifter på ideell basis. Har du frågor kontakta gärna vår styrelse, ordforande@radionorrkoping.se eller vordforande@radionorrkoping.se.2
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas