БНР Радио Шумен

БНР Радио Шумен

Днес Радио Шумен излъчва 24 – часова информационно – музикална програма и според социологическите проучвания през годините стои в челните позиции по месечна аудитория в региона. В програмната си и технологична дейност Радио Шумен се ръководи от разпоредбите на Закона за радиото и телевизията и всички правилници на Българското национално радио.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas