Rádio WOW

Rádio WOW

Vaše regionálne rádio.

Regionálna rozhlasová stanica v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Nalaďte si vaše rádio na frekvenciach - 106,7 MHz Trenčín | 93,6 MHz Nitra | 90,5 MHz Prievidza | 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou | 106,7 MHzPartizánske Rádio WOW je súkromnou vysielacou stanicou na Slovensku. Máme charakter informačnej, hudobno-zábavnej a spravodajskej stanice, ktorej cieľovou skupinou sú poslucháči v produktívnom veku. Náš hudobný formát sa orientuje predovšetkým na populárnu hudbu od 80. rokov po súčasnú tvorbu pre poslucháčov vo veku od 35 – 54 rokov.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas