Rádio Yes 102.9

Rádio Yes 102.9

Podľa prieskumov v regióne Topoľčian si ľudia želajú rádio, ktoré tu bude pre nich s kvalitným programom a kvalitným signálom pokrytia. Predpokladá sa s pokrytím územia miest Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a časť mesta Nitra. Rádio sa chce profilovať ako rádio pre mladú a strednú generáciu, čiže veková hranica od 20 do 40 rokov. Rádio Yes chce byť tou správnou voľbou v regióne Topoľčian spomedzi rádií. Aj preto rádio zvolilo názov „Yes“. Odpoveď na otázku výberu toho pravého rádia znie: „Yes“. Áno, ľudia z regiónu Topoľčian budú mať svoje vlastné rádio, ktoré im bude načúvať a bude zžité s nimi.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas