رادیو فیض

رادیو فیض

فیض، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وست‌مینستر و…

فیض، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وست‌مینستر و تاریخی کلیسا، و آموزه‌های جنبش اصلاحات استوار می‌باشد.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas