رادیو اصلاحات

رادیو اصلاحات

رادیو اصلاحات، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وس…

رادیو اصلاحات، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وست‌مینستر و تاریخی کلیسا، و آموزه‌های جنبش اصلاحات استوار می‌باشد.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas