VietChristian

VietChristian

Mạng Lưới Người Việt Cơ-đốc là nơi quí vị có thể tham khảo nhiều tài liệu truyền thông và văn phẩm khác nhau từ các Hội Thánh, mục vụ, và tôi con Chúa khắp nơi. Mỗi ngày chúng tôi sẽ giới thiệu những văn liệu mới, mời quí vị viếng thăm mạng thường xuyên.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas