Гэр бүлийн радио 104.5

Бат бэх гэр бүлийн төлөө...

  • Live

  • Album cover

Гэр Бүлийн Радио 104.5 нь 2001 оны 5-р сард анхны эфирээ цацаж, үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Одоогоор зөвхөн нийслэл хотод төдийгүй, Багануур Налайх дүүрэг, Баянхонгор Мөрөн хотуудад салбар радио долгионуудын үйл ажиллагаа тогтмолжоод байна.