• Live

  • Album cover

Foreningen har som formål er å fordele sendetid, forvalte teknisk ansvar og formidle lokalradio i regionen.