• Hej, konopa, konopa

  Lasciakova Darina

 • Zagrojces muzici

  FS Skorusina Liesek

 • Zbyrojce se

  FS Magura Kezmarok

 • Esci som len tydzen vojak

  SS Taskovci

 • Pisav mi moj mili

  FSk Hrusov

 • Pysov milyj s drytom

  FS Barvinok Kamienka

 • Opustim ta

  FS Janosik Svit

 • A tam tam dolu pri jareCku

  FS Ocovan Ocova

 • Chodzi mili po dvore

  FS Hermanovcan Hermanovce

 • 13

  Svadobne piesne