• Live

(wcześniej radio Góra św. Anny) nadaje swój program od 13 lat. Zostało powołane specjalnym dekretem Biskupa opolskiego ks. Abp. Alfonsa Nossola dnia 22 marca 1994 roku. W eterze pojawiło się dokładnie 16-go kwietnia 1995 roku o godz. 10.00.