RADIO VATSY FPMA

Radio Vatsy, Mamatsy ny vatana, ny saina ary ny fanahy

 • Fanekem-pinoana

  https://amf.fpma.church AMF

 • Iza no hanompo ny tompo lehibe

  Fihirana Ffpm 479

 • Raha ny sofina

  https://amf.fpma.church AMF

 • Tao Kalvary

  https://amf.fpma.church AMF

 • Jeso no Sakaiza

  Fihirana Ffpm 479

 • bridge over

  https://amf.fpma.church AMF

 • Haleloia midera Anao

  https://amf.fpma.church AMF

 • Fa tsara Ianao part

  https://amf.fpma.church AMF

 • O asandrato

  https://amf.fpma.church AMF

 • Tsy Hanalavitra

  https://amf.fpma.church AMF