• Live 158 minutes left

    Klassisk förmiddag

    With Britta Svanholm Maniette, Emelie Sigelius

    • Logo of animator Britta Svanholm Maniette
    • Logo of animator Emelie Sigelius

P2 erbjuder konstmusik – klassisk såväl som nutida – improvisationsmusik och traditionsmusik, till exempel jazz eller världsmusik. P2 sänder på andra språk än svenska.