Kurs Cudów (Lekcje 61-365)

Kurs Cudów (Lekcje 61-365)

JESTEM ŚWIATŁEM ŚWIATA - dalszy ciąg spotkań online z oświecającym treningiem umysłu Kursu Cudów.

JESTEM ŚWIATŁEM ŚWIATA - dalszy ciąg spotkań online z oświecającym treningiem umysłu Kursu Cudów. Zapraszam Cię do wielkiej przygody przebudzenia – czyli DOŚWIADCZENIA tego, kim naprawdę jesteś – poprzez uwolnienie od fałszywych ograniczonych definicji i wyobrażeń, jakie wytworzyłeś na temat siebie, Boga i świata. Jako narzędzia naszej duchowej przemiany użyjemy kolejnych lekcji z Kursu Cudów od 61 do 365. Znajdziesz tu nagrania z prowadzonych przeze mnie na żywo codziennych kilkunastominutowych zajęć online opartych na kolejnych lekcjach z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów. Lekcje z Książki Ćwiczeń używane w nagraniach pochodzą z tłumaczenia Wydawnictwa Poza Czasem opartego na angielskim oryginale Książki Ćwiczeń Kursu Cudów © 1975, 1992, 2007 wydanego przez Foundation for Inner Peace. Tłumaczeń tych używam za zgodą właściciela praw autorskich do Kursu – Foundation for Inner Peace, P.O. Box 598, Mill Valley, CA 94942-0598, www.acim.org ; info@acim.org . Sporadyczn… Provided by Spreaker.