Radio Galega

Radio Galega

Radio Galega

A corporación que abrangue Televisión de Galicia e Radio Galega; medio de comunicación televisivo e radiofónico pioneiro no emprego da lingua galega. Somos un servizo público que, dende 1985, aproxima a actualidade á audiencia dun xeito inmediato. Lideramos a información de proximidade e garantimos a cobertura e o seguimento máis completo de cada feito informativo que acontece en Galicia.
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas