Rádio Patria

Rádio Patria

Rádio Patria (Slovenský rozhlas 5) vysiela pre národnostné menšiny a etnické skupiny na Slovensku v ich materinských jazykoch. Hlavným vysielacím jazykom je maďarčina (každý deň od 6.00 - do 18.00)
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas