ஊரி தமிழ் வானொலி Uri Ta҈mil҈ Radio

ஊரி தமிழ் வானொலி Uri Ta҈mil҈ Radio

Welcome to«•°Uri Tamil Radio°•»Tamil Music N World. The tamil radio enjoy listen.

♪♫♪♫♫ ❤ * ♥❤ ❤ ❤ ❤ Welcome to—«•°ஊரி தமிழ் வானொலி°•»—«•°Uri Tamil தமிழ் Radio°•»—உலகத் தமிழர்களின் உறவுப் பாலமாய், உங்கள் உணர்விற்கு வலுச் சேர்க்கும் வண்ணம் - புதுமைகளின் புரட்சியாய் புரட்சி படைக்கிறது உங்கள் புரட்சி வானொலி╠♥•♫ ❤ * ♥ ❤ http://www.ஊரிதமிழ்வானொலி.com
L'accès aux podcasts de cette radio n’est pas disponible ou celle-ci n’en propose pas