• Man Bhajle Shiv Ke Naam Ko

  Suresh Wadkar

 • Shiv Avahanam

  Chorus

 • Rameshwar Tum Swayam Ram Ho

  Suresh Wadkar

 • Rigveda 2.35

  Pandits in Varanasi

 • Shradha Se Shish Navate Hain

  Shailendra Bharti

 • Rigveda 2.35

  Pandits in Varanasi

 • Shri Krishna Govinda/Gopala

  Krishna Das

 • Japo Shiv Shankar Om

  Shri Shiv Poojan

 • Rigveda 10.115

  Pandits in Varanasi

 • Raga Marwa

  Amjad Ali Khan