100FM - Israeli

"דיסקוטק נסגר מוקדם...רק בישראל"

  • Live

  • Album cover

צופרים בשנייה שהרמזור מתחלף לצהוב!? – זה הערוץ שלכם! ISRAELI 100% הלהיטים הגדולים של המוסיקה הישראלית.