• Romanova Natasha

  Sovremennaja Poezija

 • Peterburg

  Annenskiy

 • Osjol

  I. A. Krylov (Ju. Rudnik)

 • 02

  Sovremennaja Poezija

 • Venecianskie Strofy (1)

  I. Brodskiy

 • Pornografija Duha

  Andrey Voznesenskiy

 • Bol

  Eduard Asadov

 • Gamayun, Ptitsa Veschaya

  Blok Aleksandr

 • 07

  Sovremennaja Poezija

 • Blagodarenie

  Aleksandr Solodovnikov