با موزیک فرانسه یاد بگیر

با موزیک فرانسه یاد بگیر

بخش فرهنگی سفارت جمهوری ساحل عاج در ایران، لذت شنیدن آهنگهای فرانسوی زبان را با شما شریک می شود. با زبان فرانسه از طریق موسیقی آشنا شوید.