Dokument

Dokument

Interpretace, výklad a syntéza dění, událostí a jevů našeho života.