Nabard Podcast | پادکست نبرد

Nabard Podcast | پادکست نبرد

داستان نبرد برندهاروایت نبرد کسب و کارهای کوچک و بزرگ، دیجیتال و سنتی و اشتباهات و استراتژی‌های مهمی که باعث تغییرات بزرگ دنیای آن‌ها می‌شود. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.