اردوگاه پیشوا

اردوگاه پیشوا

زنانی که با خیال پردازی شان خود را معشوقه پیشوا می دانستند و آماده تسلیم کردن خود دربرابرش بودند خواسته و ناخواسته در به قدرت رسیدنش نقش به سزایی داشتند. ما در اردوگاه پیشوا روایتی متفاوت از زندگی یک کهنه‌سرباز نشان‌دار جنگ جهانی اول را میشنویم و با برداشت های متعددی رو به رو خواهیم شد. راست،دروغ.تهمت،حقیقت و خیال... نویسنده و کارگردان : محمد رحمانیان ثابت