زنگ تاریخ | Zangetarikh

زنگ تاریخ | Zangetarikh

سلام. من میلاد نصرتی هستم و قرار هست تا در زنگ تاریخ با شما از صفر تاریخ شروع کنیم و تا جایی که دانش من اجازه بده همسفر بشیم. صفحه اینستاگرام زنگ تاریخ: https://www.instagram.com/zangetarikhpodcastحمایت مالی از زنگ تاریخ: hamibash.com/zangetarikh Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.