KVVN AM 1430

KVVN AM 1430

Tieng Viet San Jose

The only Vietnamese radio station in America owned and operated by a Vietnamese-American. The only Vietnamese radio station in the Bay Area owned by a local resident. The third oldest Vietnamese radio station in America. On the air since 1997. The only radio station in California owned by an Asian-American woman. Đài phát thanh Việt Nam duy nhất tại Mỹ thuộc sở hữu và điều hành bởi một người Mỹ gốc Việt. Đài phát thanh Việt Nam duy nhất ở Vùng Vịnh thuộc sở hữu của một người dân địa phương. Đài phát thanh Việt Nam thứ ba lâu đời nhất tại Mỹ. Phát thanh từ năm 1997. Đài phát thanh duy nhất trong tiểu bang California thuộc sở hữu của một phụ nữ người Mỹ gốc Á Châu.
Access to this station's podcasts is not available or it does not provide any