Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány

Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány (MERA) azzal a fő célkitűzéssel alakult, hogy a rádió eszközeivel elősegítse a Jézus Krisztusról szóló örömhír és a keresztyén életszemlélet terjesztését. E cél érdekében feladatunknak tekintjük: - a keresztyén közösségek és személyek, valamint az evangéliumra nyitott emberek segítését társadalmi küldetésük betöltésében, - az ifjúság nevelését, életszemléletének alakítását, - a társadalom peremére szorultak lelki felkarolását, rendszeres tanácsadást és kapcsolattartást levelezés és találkozók szervezése útján, - a határainkon túl élő magyarokkal való lelki és nyelvi közösség ápolását, - kölcsönös segítő kapcsolattartást a hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel, különösen a bennünket szakmailag, technikailag és anyagilag támogató Trans World Radio Europa-val. A munkát és a célkitűzések megvalósulását az Alapítvány Kuratóriuma felügyeli.
Access to this station's podcasts is not available or it does not provide any