Radio 105 Bombarder

Radio 105 Bombarder

Ова радио постои веќе 15 години, зрачи на бранова должина од 100,5 МHz FM и ја покрива територијата на град Битола и повеќето општини околу неа а исто така можете да ја следите и преку интернет доколку кликнете тука Радио 105 живо.
Access to this station's podcasts is not available or it does not provide any