Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Elis James sy'n archwilio’r ffordd mae iaith yn allwedd i ddiwylliant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol…