هرا / Hara

هرا / Hara

اینجا، هیاهوی زمزمه‌های کمتر شنیده‌شده است. هیاهوی حقایقی که همیشه پشت ابر نگهشون داشتیم و به خودمون اجازۀ شفاف‌سازیش رو ندادیم. تو این پادکست دربارۀ موضوع‌هایی حرف می‌زنیم که دونستنشون بهتر از ندونستنشونه. موضوعات خیلی مهمی که بخاطر دلایل مختلف کمتر دربارش حرف زده شده. علاوه بر اون وارد دنیاهای ناشناخته هم می‌شیم و اون‌ها رو با هم کشفشون می‌کنیم.