P3 Låten

P3 Låten

En artist plockar isär sin låt och berättar om hur den blev till – från första vissling till sista textrad. Ansvarig utgivare: Hanna Toll