Radio Kosova 2

Radio Kosova 2

Radio Kosova 2 është pjesë e transmetuesit publik: Radiotelevizionit të Kosovës. Me 24 orë program informativ, edukativ dhe argëtues për audiencën, Radio Kosova paraqet adresën unike mediale në Republikën e Kosovës.
Access to this station's podcasts is not available or it does not provide any